Sunnfjord kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Opningstider i barnehagen

  • Barnehagen er open måndag - fredag kl. 07.00 – 16.30.
  • Barnehagane i Sunnfjord kommune er stengt på offentlege helge- og høgtidsdagar, 24.12., 31.12. Onsdag før påske stengjer barnehagen kl. 12.00.
  • Vi har ope heile sommaren. Vi er regulert etter Sunnfjord kommune sine vedtekter for ferie der det er vedtatt at barna skal ha 3 veker samanhengande ferie i perioden 1. juni og til 1.september.
  • Vi har fem planleggingsdagar i løpet av året. Barnehagen er stengt desse dagane:
    • 31. januar 2020.
    • 22. mai 2020.

Tilvenjing i barnehagen:

Det er alltid spennande når nye barn skal byrje i barnehagen og vi ønskjer at dei skal få god tid til å bli kjende og og trygge. Dei første dagane er det trygt og godt å ha sine næraste rundt seg. 

Praktisk informasjon

 

Anna nyttig informasjon:

Nyttig informasjon