Praktisk informasjon

Opningstider i barnehagen

  • Barnehagen er open måndag - fredag kl. 07.00 – 16.30.
  • Barnehagane i Sunnfjord kommune er stengt på offentlege helge- og høgtidsdagar, 24. og 31. desember. Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00.
  • Vi har ope heile sommaren. Vi er regulert etter Sunnfjord kommune sine vedtekter for ferie der det er vedtatt at barna skal ha 3 veker samanhengande ferie i perioden 1. juni og til 1.september.

Tilvenjing i barnehagen

Det er alltid spennande når nye barn skal byrje i barnehagen og vi ønskjer at dei skal få god tid til å bli kjende og trygge. Dei første dagane er det trygt og godt å ha sine næraste rundt seg. 

 

Anna nyttig informasjon

Informasjon om mobbeombodet i Vestland

Kontakt

Ann Renate Helgås
Einingsleiar
E-post
Telefon 57 61 28 46

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 A
6812 Førde

Postadresse: 
Vie barnehage
Postboks 338
6802 Førde