Sunnfjord kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Opningstider i barnehagen

 • Sunnfjord kommune sine opningstider for kommunale barnehagar er frå kl. 08.00-15.30 veke 21. Frå og med 25.05.20 blir opningstidene kl. 07.30-15.45. 

 

 • Barnehagen er open måndag - fredag kl. 07.00 – 16.30. 
 • Barnehagane i Sunnfjord kommune er stengt på offentlege helge- og høgtidsdagar, 24.12., 31.12. Onsdag før påske stengjer barnehagen kl. 12.00.
 • Vi har ope heile sommaren. Vi er regulert etter Sunnfjord kommune sine vedtekter for ferie der det er vedtatt at barna skal ha 3 veker samanhengande ferie i perioden 1. juni og til 1.september.
 • Vi har fem planleggingsdagar i løpet av eitt barnehageår. Barnehagen er stengt desse dagane:
  • 22. mai 2020
  • 14. august 2020
  • 13. november 2020
  • 25. januar 2021
  • 12. mars 2021
  • 18. juni 2021

Tilvenjing i barnehagen:

Det er alltid spennande når nye barn skal byrje i barnehagen og vi ønskjer at dei skal få god tid til å bli kjende og og trygge. Dei første dagane er det trygt og godt å ha sine næraste rundt seg. 

Praktisk informasjon

 

Anna nyttig informasjon:

Nyttig informasjon

 

 

 

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 A
6812 Førde

Postadresse: 
Vie barnehage
Postboks 338
6802 Førde