Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutvalet (SU) er sett saman av representantar frå foreldregruppa, tilsette og politisk vald representant.

Samarbeidsutval (SU) 2020:

Marianne Slåtten (utdanningsforbundet),

Else Savland (Fagforbundet),

Thor Jørgen Spurkeland, Trude Hafstad Hetle  og Marlin Heimestøl (foreldrereprentant)

Thor Erland Mehammer (Sunnfjord Kommune, AP)

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Runnen 5
6812 Førde

Postadresse: 
Tusenfryd barnehage
Postboks 338
6802 Førde