Sunnfjord kommune

Om Sunde barnehage

Om Sunde barnehage

Sunde barnehage ligg landlig til på Sunde, ca. 5 km. frå Førde sentrum. Barnehagen var ny september 2009 og ligg som næraste nabo til Sunde skule. Området rundt barnehagen og skulen er tilrettelagt som eit nærmiljøanlegg. Vi har stor uteleikeplass og gode turmuligheter. 

Opningstider: 

Mandag - fredag: 07.00 - 16.30

Barnehagen har 4 avdelingar:

  • Raud og Gul avdeling - barn 1 - 3 år
  • Lysegrøn og Mørkegrøn avdeling - barn 4 - 6-år

Fokusområde:

  • Tryggleik - stabile og nære vaksne i tilvenninga
  • Leik, språk og fysisk aktivitet - for å skape gode relasjonar, sosial kompetanse og vennskap.
  • Overgangar - mellom heim/barnehage, internt i barnehagen og mellom barnehage/skule
  • Livsmeistring - om å tole å bære sin eigen bagasje
  • Inkluderande barnehage - nulltoleranse for mobbing, utestenging og krenking

Alt dette handlar om TIDLEG INNSATS. God og tidleg gjennsidig dialog mellom foreldre og tilsette, og tett dialog med eksterne instansar når det er naudsynt. Samarbeid til beste for barnet!

Vi er også opptatt av sunn mat, og ønskjer at barna ved Sunde barnehage skal få eit sunt og variert kosthold i barnehagen. Vi har smørjemåltid både til frukost og lunsj, samt fruktmåltid på ettermiddag. To varmmåltid i løpet av månaden, der den eine inneheld fisk.  

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Sunde
6819 Førde

Postadresse: 
Sunde barnehage
Postboks 338
6802 Førde