Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutvalet 2019-20

Foreldrerepresentantar: Marte Hundvebakke og Rigmor Sande Heggheim
Vara: Olav Sægrov og Øyvind Magnus Solheim

Frå personalet:
Mona Skaiå Årdalsbakke, Nina Volle og Anne Turid Bolset

Kommunerepresentant:
Vigdis Tonning

Foreldrerådet

Alle foreldre er medlemmar i foreldrerådet. Det er representantane frå samarbeidsutvalet som leier møta i foreldrerådet.

Opningstider

07.00–16.45

Adresse

Besøksadresse:
Ospene 9
6843 Skei i Jølster

Postadresse: 
Skei barnehage
Postboks 338
6802 Førde