Utval og medverknad

Samarbeidsutvalet i Skei barnehage 2021-22

Foreldrerepresentantar: Marte Hundvebakke og Terje Martinussen
Vara: Solveig Bolset og Ida Marie Osland

Frå personalet: Mona Skaiå Årdalsbakke, Sissel Dvergsdal Lothe og Anne Turid Bolset

Kommunerepresentant: Oddmund Klakegg

Foreldrerådet i Skei barnehage

Alle foreldre er medlemmar i foreldrerådet. Det er representantane frå samarbeidsutvalet som leier møta i foreldrerådet.

Kontakt

Mona Skaiå Årdalsbakke
Einingsleiar
E-post
Telefon 57 72 64 31

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Ospene 9
6843 Skei i Jølster

Postadresse: 
Skei barnehage
Postboks 338
6802 Førde