Sunnfjord kommune

Om Skei barnehage

Om Skei barnehage

Skei barnehage

Skei barnehage er ein fire avdelings barnehage som ligg sentralt plassert i Skei sentrum rett bak det gamle kommunehuset.
Barnehagen vart utvida hausten 2014 og har totalt 84 plassar.
Vi har to store og godt uteområde. Eit for dei små med sandkasse, klatrestativ og kupert terreng for utfoldelse og eit større med ny gapahuk, ei zipline og eit stort klatrestativ.

Satsingsområde

Satsingsområdet for barnehageåret 2019-20 er det interkommunale utviklingsprosjektet: Inkluderande barnehage- og skulemiljø.
Målet med utviklingsprosjektet er

  • Å utvikle og oppretthalde gode og trygge barnehage- og skulemiljø der alle barn og unge skal trivst og opplever at dei høyrer til!
  • Førebygge, avdekke og handtere mobbing og andre krenkingar
  • Organisasjonsutvikling

Opningstider

07.00–16.45

Adresse

Besøksadresse:
Ospene 9
6843 Skei i Jølster

Postadresse: 
Skei barnehage
Postboks 338
6802 Førde