Sunnfjord kommune

Om Nærleiken barnehage

Om Nærleiken barnehage

I august 2014 opna Nærleiken barnehage midt i Hafstadparken. Ein heilt ny barnehage med plass til 81 barn i med eit fantastisk nærområde.

Vi har fire avdelingar for dei minste barna, 1-2 år, og tre avdelingar for dei største barna, 3-6 år. 

Hos oss i Nærleiken får barna vekse seg til fleire nye aktivitetar gjennom si tid i barnehagen

  • Dei aller minste 1-2 åringane får reise på sykkeltur i våre to el-syklar.
  • 3-åringane byrjar å gå lengre turar, som til cowboyskogen og klatreparken.
  • 4-åringane har faste besøksdagar til Angedalen gard og får reise med minibussen vår på ski ein gong i veka på Langeland om vinteren, samt på hytta vår på Langeland. 
  • 5-åringane brukar minibussen til å reise til hytta og på ski ein gong i veka på Langeland. Dei har óg bading i Førdehuset ein gong i veka. 

Vår visjon: "Vi har heile dagen"

Med dette meiner vi:

  • Barna skal få kjenne tryggleik og samkjensle.
  • Vi skal gi barna tid og høve til å leike.
  • Barna skal få mot til å ta utfordringar.

Sentrale omgrep for å nå måla er:

OMSORG: Tilknyting, trygge rammer, oppmuntring.

LEIK: Livsutfalding, fysisk aktivitet, oppmuntring og kunnskap om seg sjølv

LÆRING: Grunnleggande kunnskap, opplevingar, erfaringar og kunnskap om seg sjølv.

SOSIAL KOMPETANSE: Samhandling, mangfald, empati, likskap og ulikskap.

SPRÅKLEG KOMPETANSE: Identitet, kommunikasjon, samhandling, forståing og relasjon.

BARNEHAGEN som KULTURARENA: Kunnskap, verdiar, haldningar, erfaringar og uttrykksmåter.

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hafstadreina 22
6813 Førde  

Postadresse: 
Nærleiken barnehage
Postboks 338
6802 Førde