Sunnfjord kommune

Lunden barnehage

Hugs søknadsfrist 1. mars

Fristen for å søke om barnehageplass for 2020 er 1. mars.

Informasjon og søknadsskjema finn du her