Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutvalet og foreldreutvalet

Samarbeidsutvalet er eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen, slik at gruppa er likt representert.
Vedtekter Samarbeidsutvalet og FAU (PDF, 60 kB)

 

Barnerådet

I Langhaugane barnehage har vi Barneråd for dei eldste ungane i barnehagen (førskulegruppa). I rådet får dei komme med innspel på kva dei vil ha meir eller mindre av som aktivitetar, og kva som er viktig for dei å ha av aktivitetar og utstyr t.d. I tillegg får dei informasjon om Elevrådet dei vil møte i skulen. Dei får kjennskap til demokratiske prosessar med avstemmingar for kva saker ein skal gå vidare med av saker til planarbeidet og økonomiske prioriteringar. Gjennom barnerådet får barna påverke på administrativ nivå og komme med innspel til overordna planar. I barnerådet møter dei Styrar eller Ass. Styrar. 
Reglar i barnerådet (PDF, 192 kB)

Opningstider

07.00–16.45

Adresse

Besøksadresse:
Langhaugane
Dalavegen 19
6847 Vassenden

Postadresse: 
Langhaugane barnehage
Postboks 338
6802 Førde