Sunnfjord kommune

Om Langhaugane barnehage

Om Langhaugane barnehage

Langhaugane barnehage


Vi er ein kommunal barnehage som ligg sentralt i fohold til omliggande byggefelt og 15 minutt frå Førde sentrum. Barnehagen held til i eit nytt og flott bygg som rommar 144 plassar og i dag er 80 plassar i bruk.

Vi har eit stort og godt uteområdet med tilpassa leikeapparat i forhold til alder og utvikling, grillhytte og naturleg vegetasjon i utkanten mot skogen. Vi er mykje ute i alt slags vær, og har eit flott gapahukområde som er flittig brukt. I tillegg har vi eigen utfluktsplan som legg opp til ulike stølsturar og  ekskursjonar i nærmiljøet. I alle stillingar har vi ei god kjønns- og aldersblanding i personalet.
 

"Det einaste du ikkje kan gjere ute, er å vere inne."

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete


Ein liten videosnutt frå barnehagen finn du på facebook-profilen til vår 


Satsingsområde

Satsingsområdet for barnehageåret 2019-2020 er fellessatsing i Sunnfjord kommune.

Tema: Inkluderande barnehage- og skulemiljø.
Mål: 

  • Å utvikle og oppretthalde gode og trygge barnehage- og skulemiljø der alle barn og unge skal trivst og opplever at dei høyrer til!
  • Førebygge, avdekke og handtere mobbing og andre krenkingar
  • Organisasjonsutvikling

Opningstider

07.00–16.45

Adresse

Besøksadresse:
Langhaugane
Dalavegen 19
6847 Vassenden

Postadresse: 
Langhaugane barnehage
Postboks 338
6802 Førde