Utval og medverknad

Samarbeidsutval 2022-2023

 • Foreldrerepresentantar:
  Marianne Schiefloe Myklebust (Blåklokka),  vara: Vilde Ehamparam (Blåklokka)
  Greta Pemberton (Solsikka), vara Sigrid Nesheim (Revebjølla)
 • Representant frå eigar:
  Laila Tefre, vara: Ragnhild Sæle
 • Representantar frå dei tilsette:
  Anne Wie & Inger Lise Akse Helgås
 • Einingsleiar: Anita Bolstad Indrebø (møte- og forslagsrett)

Kontakt

Profilbilde av Anita Bolstad Indrebø
Anita Bolstad Indrebø
Einingsleiar Hatlehaugen barnehage
E-post
Telefon 57 72 58 11
Mobil 48 00 00 66

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 B
6812 Førde

Postadresse: 
Hatlehaugen barnehage
Postboks 338
6802 Førde