Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutval:

Anita Hôllige & Marianne Schiefloe Myklebust

Vara: Anne Marte Sølsnes & Miriam Rosøy Wathne

(Foreldrerepresentantar)

Laila Tefre

Vara: Ragnhild Sæle

(Representant frå eigar )

Anne Wie & Inger Lise Akse Helgås

(Representantar frå dei tilsette)

Anita Bolstad Indrebø (Styrar)

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 B
6812 Førde

Postadresse: 
Hatlehaugen barnehage
Postboks 338
6802 Førde