Om Hatlehaugen barnehage

Hatlehaugen barnehage er ein kommunal barnehage med tre avdelingar.

Kort om oss 

 • Hatlehaugen barnehage er kommunal barnehage.
 • Vi har tre avdelingar.
 • Avdelingane heiter Blåklokka, Solsikka og Revebjølla.
 • Alle avdelingane har søskengruppe, med barn i alderen 1-6 år.
 • Vi har i dag til saman 41 barn. 
 • Helse Førde disponerar barnehageplassar for tilsette ved sjukehuset.
 • Hatlehaugen barnehage ligger like ved Førde sentralsjukehus og Høgskulen Vestland i Førde.
 • Slåtten barneskule ligger i gåavstand frå barnehagen.

Vi har fokus på

 • Trygge, glade og leikande barn
 • Inkluderande barnehagemiljø
 • Bruke det flott uteområdet vårt, og naturen i nærmiljøet
 • Alltid ute i løpet av ein barnehagedag.
 • Dagleg kvilestund med høgtlesing for barn som ikkje søv.
 • Eit-hus-tanke. Samarbeid på tvers av avdelingane til det beste for born, foreldre og tilsette.
 • Felles frukost kvar morgon
 • Felles songstund kvar veke
 • Leik på tvers av avdelingane
 • Aldersinndelte grupper 

Uteområdet vårt

 • Størstedelen av uteområdet vårt er naturtomt
 • Vi har eit stort og flott uteområde
 • Variert terreng
 • Eit uteområde som gjev motorisk variasjon
 • Asfaltert sykkelveg rundt huset
 • Fleire leikestativ på framsida av huset
 • To store sandkasser med takoverbygg

Nærmiljøet

 • Kort avstand til sjukehus, høgskule og nærbutikk
 • Kort avstand til Slåtten skule og Fabelstien
 • Kort avstand til park
 • Førdehuset ligger i nærmiljøet med blant anna bibliotek, kino og teater
 • Kort avstand til natur, for korte og lengre turar

Historikk om Hatlehaugen barnehage 1991-2020

Hatlehaugen barnehage opna september 1991. Dei tre avdelingane fekk namna: Blåklokka, Solsikka og Revebjølla. Alle tre avdelingane har søskengruppe. Det vil sei at vi har barn i alderen 1-6 år samla på kvar avdelingane.

Frå det året vi opna og fram til 2002 var Hatlehaugen fylkeskommunal barnehage, og låg under Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane. Barnehagen var for barn til tilsette ved sjukehuset.

I 2002 vart Førde sentralsjukehus eit statleg føretak, og barnehagen dermed ein del av Helse Vest.

September 2009 tok Førde kommune tok over drifta av Hatlehaugen barnehage. Etter kommunal overtaking var det gjort avtale om at Helse Førde skal disponere 6 småbarnsplassar ved kvart barnehageopptak.

Siste endringa i vår historikk skjedde januar 2020. Då dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vart slått saman til Sunnfjord kommune.

Kontakt

Profilbilde av Anita Bolstad Indrebø
Anita Bolstad Indrebø
Einingsleiar Hatlehaugen barnehage
E-post
Telefon 57 72 58 11
Mobil 48 00 00 66

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 B
6812 Førde

Postadresse: 
Hatlehaugen barnehage
Postboks 338
6802 Førde