Sunnfjord kommune

Om Hatlehaugen barnehage

Om Hatlehaugen barnehage

Kort om oss 

 • Hatlehaugen barnehage er ein kommunal barnehage med tre avdelingar.
 • Avdelingane heiter Blåklokka, Solsikka og Revebjølla.
 • Alle tre avdelingane har søskengruppe, med barn i alderen 1-6 år.
 • Vi har i dag totalt 40 barn. 
 • Hatlehaugen barnehage ligger like ved Førde sentralsjukehus og Høgskulen Vestland i Førde.
 • Slåtten barneskule ligger i gåavstand frå barnehagen.
 • Vi var tidlegare sjukehusbarnehage, og Helse Førde  disponerar barnehageplassar for tilsette ved sjukehuset.

Vi har fokus på

 • Trygge, glade og leikande barn
 • Inkluderande barnehagemiljø
 • Kulturbarn. Vi deltek i prosjektet Kulturbarn 3-5 år i regi av Sunnfjord kulturskule
 • Bruke det flott uteområdet vårt, og naturen i nærmiljøet
 • Alltid ute i løpet av ein barnehagedag.
 • Dagleg kvilestund med høgtlesing for dei som ikkje søv i vogn
 • Eit-hus-tanke. Samarbeid på tvers av avdelingane til det beste for born og foreldre
 • Felles frukost kvar morgon
 • Felles songstund kvar veke
 • Leik på tvers av avdelingane
 • Aldersinndelte grupper 

Uteområdet vårt

 • Størstedelen av uteområdet vårt er naturtomt
 • Vi har eit stort og flott uteområde
 • Variert terreng
 • Eit uteområde som gjev motorisk variasjon
 • Asfaltert sykkelveg rundt huset
 • Fleire leikestativ på framsida av huset
 • To store sandkasser med takoverbygg

Nærmiljøet

 • Kort avstand til sjukehus, høgskule og nærbutikk
 • Kort avstand til Slåtten skule og Fabelstien
 • Kort avstand til park
 • Førdehuset ligger i nærmiljøet med blant anna bibliotek, kino og teater
 • Kort avstand til natur, for korte og lengre turar

 

19911-2020


Hatlehaugen barnehage opna september 1991. Barnehagen hadde då, som no, tre avdelingar med born i alderen 0-6(7) år. Avdelingane fekk namna: BlåklokkaSolsikka og Revebjølla.
Frå året 1991 og fram til 2002 var Hatlehaugen fylkeskommunal, og låg under Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane.
I 2002 vart Sjukehuset statleg, og ein del av Helse Vest. Dette medførte at Hatlehaugen barnehagen også vart statleg.
Neste endringa i barnehagen si historie kom september 2009. Under bystyret 24. september -09 vart det vedtatt at Førde kommunen skulle ta over Hatlehaugen barnehage. Frå oktober same året vart vi ein kommunal barnehage i Førde kommune.

Den siste endring kom 01.01 2020 når vi gjekk frå å vere Førde kommune til Sunnfjord kommune.

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 B
6812 Førde

Postadresse: 
Hatlehaugen barnehage
Postboks 338
6802 Førde