Sunnfjord kommune

Om Halbrend barnehage

Om Halbrend barnehage

Halbrend barnehage er ein kommunal barnehage med fire avdelingar.

  • Himmelblå avdeling med 9 plasser for barn 0-3 år. 
  • Månelys avdeling med 9 plasser for barn 0-3 år. 
  • Stjernetoppen avdeling med 18 plasser, barn 3-6 år. 
  • Solstråle avdeling med 18 plasser for barn 3-6 år

Halbrend barnehage vart opna i 1977 med to avdelingar. Etter fleire utbyggingar, den siste i 2016, er den i dag som ein moderne og tidsriktig barnehage med 4 avdelingar. Den har eit stort  uteområde der deler av område er naturtomt. Nærmiljøet er eit roleg bustadområde med skule og friområder.  

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Hovedfokus for arbeidet vårt.

Vi ynskjer at Halbrend barnehage skal vere ein trygg plass å vere i lag med trygge vaksne. Vaksne her skal; ta seg tid, lytte, glede seg når barnet meistrar og sjå det positive i kvar einskild.

Vi skal gje barna omsorg tilpassa den enkelte sine behov i eit tett samarbeid med dykk som foreldre. Vi skal støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg, og til å ta i mot omsorg frå kvarandre.

Vi ynskjer å skape gode kvardagar fylt med leik, latter og glede, der det skal være rom for barna sine initiativ.

Leiken er det viktigaste for barna og den skal ha ein sentral plass i kvardagen vår. 

Barna skal få leike i nærvær av engasjert og inkluderande vaksne.

Gjennom leiken får dei øvd, opplevd og gjer seg erfaringar som er viktige i deira sosiale og kognitive utvikling.

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Liavegen 37
6814 Førde 

Postadresse: 
Halbrend barnehage
Postboks 338
6802 Førde