Gruppeleiarar

Partia som er representert i kommunestyret har valt ein medlem som gruppeleiar. Gruppeleiaren er kontaktpersonen for partiet.  

Senterpartiet 

Ole Johnny Stubhaug, SP - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

 

Ole Johnny Stubhaug (Sp)
Gruppeleiar for Senterpartiet i kommunestyret.

E-post: ole.johnny.stubhaug@politikar.sunnfjord.no
Telefon: 95 93 15 78

Ole Johnny Stubhaug er også medlem i formannskapet. 

Arbeidarpartiet  

Helge Robert Midtbø, AP - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

  

Helge Robert Midtbø (Ap)
Gruppeleiar for Arbeidarpartiet i kommunestyret.

E-post: helge.robert.midtbo@politikar.sunnfjord.no
​​​
Helge Robert Midtbø er også medlem i formannskapet. 

Høgre 

 

Steinar Kvame (H)
Gruppeleiar for Høgre i kommunestyret.

E-post: steinar.kvame@politikar.sunnfjord.no

Steinar Kvame er også medlem i formannskapet. 

Sosialistisk Venstreparti 

Åsmund Bertelsen, SV - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

  

Åsmund Berthelsen (SV)
Gruppeleiar for Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret.

E-post: asmund.berthelsen@politikar.sunnfjord.no
Telefon: 93 23 70 73

Åsmund Berthelsen er også medlem i formannskapet. 

Miljøpartiet Dei Grøne 

Marius Langballe Dalin, MDG - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

   

Marius Langballe Dalin (MDG)
Gruppeleiar for Miljøpartiet Dei Grøne i kommunestyret.

E-post: marius.dalin@mdg.no

Marius Dalin er også medlem i formannskapet. 

Kristeleg Folkeparti

Norunn Lunde Furnes, KrF - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

   

Norunn Lunde Furnes (KrF)
Gruppeleiar for Kristeleg Folkeparti i kommunestyret.

E-post: norunn.lunde.furnes@sunnfjord.kommune.no
Telefon: 97 67 72 31

Norunn Lunde Furnes er også leiar av utvalet for oppvekst.  

Venstre

Gunn Merete Paulsen, V - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

 

Gunn Merete Paulsen (V)
Gruppeleiar for Venstre i kommunestyret.

E-post: gunn.merete.paulsen@politikar.sunnfjord.no
Telefon: 99 28 43 38

Gunn Merete Paulsen er også medlem i formannskapet.  

Raudt

Magnar Falkenstein, R - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

   

Magnar Falkenstein (R)
Gruppeleiar for Raudt i kommunestyret.

E-post: magnarfalkenstein@gmail.com
Telefon: 90 82 89 60

Magnar Falkenstein er også medlem i utvalet for samfunn, kultur og næring.   

Uavhengige representantar 

Kjell Navelsaker, Uavhengig - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

    

Kjell Navelsaker (UA)
Uavhengig representant

E-post: kjell.navelsaker@enivest.net 

Kjell Navelsaker er også medlem i kontrollutvalet.   

Teje Johan Helgheim, FrP - Klikk for stort bilete Fotograf Reiakvam

   

Terje Johan Helgheim (UA)
Uavhengig representant

E-post: post@helgheim-auksjon.no

Terje Johan Helgheim er også medlem i kontrollutvalet og eldrerådet.   

 

Vil du sende ein e-post til alle gruppeleiarane? 

Send e-post til alle gruppeleiarane