Sunnfjord kommune

Politisk styring

Politisk styring

 Klikk for stort bileteKommunestyret i Sunnfjord kommune 2019 - 2023 Dagrun Reiakvam  Det er kommuneval kvart fjerde år. Valet i 2019 var spesielt, då kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vart Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. Nytt kommunestyre vart konstituert 18. oktober 2019. Olve Grotle frå Høgre vart vald som ordførar og Jenny Følling frå Senterpartiet vart vald som varaordførar. 

Styringsmodell

Sunnfjord kommune blir styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øvste politiske organ. 

Saker som er behandla i utvala går direkte til kommunestyret for endeleg behandling. Det kan vere unntak der vedtaksmynde er delegert til utvalet. 

Kven er valt inn i kommunestyret?

Politisk styring

 

Sjå også

Alt om politikk i Sunnfjord kommune.

Kontakt

Politisk sekreteriat
E-post
Telefon 57 72 20 00