Tilgjengelighetserklæringar

Her finn du tilgjengelighetserklæringar for Sunnfjord kommune. Tilgjengelighetserklæringane viser i kva grad nettstadane våre oppfyller krava til universell utforming. På denne sida kan du også melde om feil eller gje innspel til universell utforming.

Sunnfjord.kommune.no

Vi arbeider etter retningslinene til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjere innhald så tilgjengeleg som mogleg. Du kan lese meir om krava på uutilsynet sine sider.

Tilgjengelighetserklæring for sunnfjord.kommune.no

Dette jobbar vi med:

  • Universell utforming er ein del av dagleg forvaltning og vidareutvikling av nettstaden.
  • Vi har kontinuerleg fokus på å rette opp WCAG-feil.
  • Vi vurderer alle tilbakemeldingar som kan bidra til å gjere nettstaden meir tilgjengeleg.

Hjelp oss å bli betre

Vi set pris på tilbakemelding for å gjere nettstadane meir tilgjengelege.

Du melder tilbake til oss via:

 

Andre relevante tilgjengelighetserklæringar

Digitale skjema

Tilgjengelighetserklæring for digitale skjema.

Oversikt over digitale skjema

Innsynsportalen

Tilgjengelighetserklæring innsynsportalen

Postliste og innsyn i Sunnfjord kommune

Aktiv kommune

Tilgjengelighetserklæring Aktiv kommune

Aktiv kommune

Nettside eHelse Vestland

Tilgjengelighetserklæring nettside eHelse Vestland

Nettside eHelse Vestland

Easycruit

Tilgjengelighetserklæring Easycruit

Easycruit Sunnfjord kommune