Språkkviss

Ein av tre opplever at dei ikkje forstår informasjon frå det offentlege. Det er eit problem. Klart språk fremjar demokrati og skapar tillit. Prøv deg på språkkvissane til kommunen – klarspråk er eit handverk som du kan lære.

Det skortar ikkje på hjelpemiddel om du vil skrive betre. Bruk verktøya aktivt og tekstane dine blir betre! 

Prøv språkkvissane