Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
902 01 861
Branninspektør 57 71 85 63 958 15 282

Eining: Brann og redning

Feiar 930 38 295

Eining: Brann og redning

Utrykningsleiar 57 83 45 12 902 01 860

Eining: Brann og redning

Feiar 992 02 666

Eining: Brann og redning

Utrykningsleiar brann 902 01 864

Eining: Brann og redning

Fagkoordinator beredskap 57 72 61 55 908 61 900
Branninspektør 57 72 62 56 975 24 632
Feiar 959 89 619

Eining: Brann og redning

Feiar 908 22 966

Eining: Brann og redning

Utrykningsleiar brann

Eining: Brann og redning

Branninspektør 57 83 45 11 916 67 591

Eining: Brann og redning

Utrykningsleiar brann 902 01 862 902 01 862

Eining: Brann og redning

Fagkoordinator feiar 959 89 611

Eining: Brann og redning

Brannsjef og leiar for brann og redning 57 61 28 21 959 89 601
Bernhard Øberg