Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Førde heimeteneste, eining 1

Ansatte i avdelingen Førde heimeteneste, eining 1
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjukepleiar
451 95 293
994 85 821
975 85 600
918 58 367
57 72 46 36 904 11 512
915 34 257
Sjukepleiar
57 72 21 20 463 93 321
57 72 21 20 901 04 786
57 02 12 71 416 87 469
57 72 21 20 959 61 429
Hjelpepleiar 415 55 090
Fagarbeidar
Einingsleiar Førde heimeteneste, eining 1 57 72 21 39
Sjukepleiar 57 72 21 20
Hjelpepleiar 57 02 12 68 412 97 328
907 83 025
900 79 916
958 74 011
988 81 107
Sjukepleiar 57 72 21 20 905 85 875
57 72 21 20 959 39 563
410 86 022
473 43 374
57 02 12 62 477 18 397
Hjelpepleiar 57 72 21 20 919 95 809
57 72 21 20
Helsefagarbeidar 476 57 380
959 65 751
57 72 21 20
Førde heimeteneste, eining 1, og Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre Førde 57 61 28 00
480 21 695
Assistent 476 64 477
Assistent 57 72 21 20
Heimehjelp 418 53 640