Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Vassenden heimeteneste

Ansatte i avdelingen Vassenden heimeteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande Einingsleiar Vassenden heimeteneste 57 72 64 75 916 58 194
Sjukepleiar
Hjelpepleiar
Helsefagarbeidar
Hjelpepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
991 28 183
Sjukepleiar
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Vassenden
Assistent
Assistent
Einingsleiar Vassenden heimeteneste 57 72 64 72
Irene Olaug Svarstad
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar