Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Førde omsorgssenter, korttid

Ansatte i avdelingen Førde omsorgssenter, korttid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Førde omsorgssenter, korttid 57 02 12 81 479 70 742
Gunn Beathe Kapstad Bruland
993 39 119
969 51 476
908 73 254
913 63 093
Assisterande Einingsleiar 57 02 12 85 480 63 192
477 37 917
967 27 289
913 09 515
902 08 334
Helsefagarbeidar 476 57 380