Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Fysio- og ergoterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande einingsleiar Fysio- og ergoterapitenesta 57 81 60 39 404 01 130

Kontorstad Naustdal

Serviceteknikar hjelpemiddel, Sande 57 71 86 13 959 80 997

Arbeidsstad Sande

Fysioterapeut 57 81 60 39 975 25 179

Arbeidsstad Naustdal

Einingsleiar for fysio- og ergoterapitenesta 57 02 12 77 952 23 424

Kontorstad Førde

Marita Brandsøy Lystad
Ergoterapeut 57 72 61 96 488 60 664

Arbeidsstad Skei

50% stilling Fysio- og ergoterapitenesta og
50% stilling Aktivitetseininga

Fysioterapeut 57 71 82 60 480 99 414

Arbeidsstad Sande

Ergoterapeut driftskoordinator Førde 57 02 12 72 481 67 200

Kontorstad Førde

Psykomotorisk fysioterapeut 57 02 12 75 474 88 356

Arbeidsstad Førde

Fysioterapeut 992 02 684

Arbeidsstad Skei / vikar for Ingrid Hjohlman Reed

Fysioterapeut 57 02 12 74 970 53 198

Arbeidsstad Førde

Ergoterapeut 57 61 25 79 948 06 251

Arbeidsstad Førde

Serviceteknikar hjelpemiddel 57 61 28 14 957 06 080
Fysioterapeut 57 72 61 80 992 02 685

Arbeidsstad Skei

Fysioterapeut, driftskoordinator Skei 57 72 61 59 916 58 204

Arbeidsstad Skei

Fysioterapeut 57 81 60 39

Arbeidsstad Naustdal

Fysioterapeut 57 02 12 73 415 66 548

Arbeidsstad Førde

Ergoterapeut 57 02 12 83 969 45 065

Arbeidsstad Sande og Naustdal

Fysioterapeut 57 72 61 58 992 02 684

Arbeidsstad Skei

Fysioterapeut 57 71 82 64 481 86 560

Arbeidsstad Sande

Fysioterapeut 477 94 526

Arbeidsstad Førde og Sande

Fysioterapeut 57 02 12 78 958 30 921

Arbeidsstad Førde

serviceteknikar hjelpemiddel 975 43 994