Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Bygstad skule

Ansatte i avdelingen Bygstad skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt 57 71 69 70 916 43 634
Adjunkt
Adjunkt 906 73 541 906 73 541
Lektor 57 71 72 85 976 77 231
Adjunkt
Adjunkt 901 99 929
Adjunkt
Rektor Bygstad skule 412 16 147

Rektor Bygstad skule frå 01.08.2022

Fagarbeidar
Fagarbeidar
Adjunkt 958 76 205
Driftskoordinator - assistent 57 71 86 02 952 48 716
Assistent
Assistent
Adjunkt