Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Halbrend skule

Ansatte i avdelingen Halbrend skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar Halbrend skule 993 94 364
Assistent Halbrend skule
Assisterande rektor Halbrend skule 57 82 87 42 992 24 257
Lærar 10B Halbrend skule 997 25 166
Lærar Halbrend skule 414 88 989
Lærar Halbrend skule 997 77 415
Lærar Halbrend skule 913 32 987
Lærar/teamleiar 8. steg Halbrend skule 994 77 041
Lærar Halbrend skule 959 04 442
Kontaktlærar 8D Halbrend skule 975 47 685
Miljøarbeidar Halbrend skule 915 82 763
Lærar Halbrend skule 922 10 868
Kontaktlærar 8B Halbrend skule 984 28 318
Lærar / teamleiar 7. steg Halbrend skule 948 22 174
Assistent Halbrend skule 402 03 079
Assistent Halbrend skule
Lærar Halbrend skule 952 95 531
Lærar Halbrend skule 951 50 471
Assistent Halbrend skule
Assistent Halbrend skule 941 77 916
Lærar / teamleiar 6. steg Halbrend skule 907 56 554
Assistent Halbrend skule
Kontaktlærar Halbrend skule - permisjon 482 23 437
Lærar Halbrend skule 952 45 175
Lærar Halbrend skule 976 53 732
Lærar Halbrend skule 934 27 511
Kontaktlærar 9A Halbrend skule 950 23 117
Konsulent Halbrend skule 57 82 87 45 477 10 082
Lærar Halbrend skule 970 68 381
Lærar Halbrend skule
Assistent / lærarvikar Halbrend skule
Faglærar Halbrend skule
Kontaktlærar 8C Halbrend skule 970 05 747
Rådgjevar Halbrend skule 996 92 275
Lærar Halbrend skule 481 56 305
Lærar Halbrend skule 902 77 980
Faglærar Halbrend skule 481 31 657
Assistent Halbrend skule 902 02 595
Kontaktlærar 8A Halbrend skule 992 75 161
Lærar Halbrend skule 911 20 673
Assistent Halbrend skule
Lærar / teamleiar 10. steg Halbrend skule 970 90 395
Lærar Halbrend skule 480 20 461
Faglærar kroppsøving 915 75 002
Lærar Halbrend skule 958 88 757
Assistent / faglærar kunst og handverk Halbrend skule
Faglærar kunst og handverk Halbrend skule 975 96 936
Assisterande rektor Halbrend skule 911 04 262
Kontaktlærar 10A 995 39 717
Rektor Halbrend skule 57 82 87 43 958 15 569
Sølvi Irene Søgnen
Kontaktlærar 6C Halbrend skule 971 62 842
Faglærar Halbrend skule 951 15 794
Kontaktlærar 8D / teamleiar 8. steg Halbrend skule 913 75 572
Faglærar Halbrend skule 994 58 822
Faglærar Halbrend skule