Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Halbrend skule

Ansatte i avdelingen Halbrend skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar 993 94 364
Assistent
Lærar
Assisterande rektor 57 82 87 42 992 24 257
Lærar 997 25 166
Lærar 414 88 989
Lærar 997 77 415
Lærar 913 32 987
Lærar 994 77 041

Teamleiar 8. steg

Lærar 959 04 442
Lærar 975 47 685
Assistent
Miljøarbeidar 915 82 763
Lærar 922 10 868
Lærar 984 28 318
Lærar 948 22 174

 Teamleiar 7. steg

Assistent 402 03 079
Assistent
Lærar 952 95 531
Lærar 951 50 471
Spes.ped.ansvarleg
Assistent
Assistent 941 77 916
Lærar
Lærar
Lærar 907 56 554

Teamleiar 6. steg

Assistent
Lærar 482 23 437
Lærar 952 45 175
Lærar 976 53 732
Lærar 934 27 511
Lærar 950 23 117
Konsulent 57 82 87 45 477 10 082
Lærar 970 68 381
Lærar
Lærar
Assistent / lærarvikar
Lærar
Lærar
Lærar 970 05 747
Rådgjevar 996 92 275
Assistent
Lærar 902 77 980
Lærar 481 31 657
Assistent 902 02 595
Lærar 992 75 161
Lærar 911 20 673
Assistent
Lærar 970 90 395

 Teamleiar 10. steg

Lærar 480 20 461
Faglærar kroppsøving 915 75 002
Lærar 958 88 757
Assistent / faglærar kunst og handverk
Faglærar kunst og handverk 975 96 936
Assisterande rektor 911 04 262
Lærar 995 39 717
Rektor 57 82 87 43 958 15 569
Sølvi Irene Søgnen
Lærar 971 62 842
Lærar 951 15 794
Lærar 913 75 572

Teamleiar 9. steg Halbrend skule

Lærar