Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
GIS/kart ansvarleg 57 81 61 28

Jobbar med kommunale kartdata på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar planavdeling 57 71 85 58

Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar planavdeling 57 82 87 86

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga Areal- og byggesak

Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling, på eininga areal og byggesak.

Julie Daling
Sakshandsamar byggesak 57 82 87 83

Jobbar med handsaming av byggesaker og tilsyn etter plan- og bygningslova på eininga Areal- og byggesak

Fagkoordinator byggesaksavdeling 57 61 27 29 959 89 617

Fagkoordinator for byggesak på eininga areal og byggesak. Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering

Sakshandsamar planavdeling 57 61 27 17

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar delingssak 57 71 85 23

Jobbar med deling av grunneigedom etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak

Fagkoordinator planavdeling 57 61 27 16

Fagkoordinator for plan på eininga areal og byggesak. Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova

Sakshandsamar oppmåling 57 61 27 25

Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar planavdeling 57 82 87 85

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga Areal- og byggesak

Sakshandsamar planavdeling - Førdepakken 57 82 87 80 975 17 380

Jobbar med planarbeid for utbygging av Førdepakken på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar byggesak 57 61 27 36

Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering på eininga areal og byggesak

Fagkoordinator oppmåling 57 61 27 26

Fagkoordinator for oppmåling på eininga areal og byggesak. Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova

Sakshandsamar byggesak 57 71 85 53

Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering på eininga areal og byggesak

Einingsleiar Areal- og byggesak 57 61 27 15 414 76 710

Leiar for eininga Areal- og byggesak

Sakshandsamar byggesak 57 82 87 82

Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering på eininga areal og byggesak

Rådgjevar GIS 57 82 87 84