Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Fagutvikling

Ansatte i avdelingen Fagutvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-koordinator 57 72 21 37 977 77 392

Tilsett i Fagutvikling men jobbar for tida i Service.

Trainee USHT
Økonomirådgjevar 57 71 85 06 916 22 116
Prosjektstilling velferdsteknologi USHT Vestland ( Sogn og Fjordane)
Økonomirådgjevar 57 81 61 13 926 92 523
Utviklingskoordinator oppvekst/vaksenopplæring og integrering 57 81 61 31 482 20 108
Utviklingskoordinator helse og omsorg 57 71 85 45 917 04 417
Utviklingskoordinator ved utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester 57 72 21 38 473 67 111
Kommuneoverlege 57 61 27 27
Øystein Furnes
Einingsleiar Fagutvikling 57 61 26 59 909 80 067
Liv Janne Bell Jonstad
Controller - kommunedirektøren sin eigenkontroll 57 61 26 62 918 19 568
Utviklingskoordinator samfunn og næring/administrasjon 57 72 61 05 992 02 661
Utviklingskoordinator oppvekst 57 72 60 53

Andreas arbeidar med følgjande områder:

  • Skuleutvikling
  • Skulemiljø (§9a)
  • IKT
  • Skuleskyss
  • Sakshandsaming
  • Kulturskule 3.0
  • SFO
  • Prosjektarbeid
Andreas Fonn Macsik
Utviklingskoordinator USHT Vestland (Sogn og Fjordane) 57 61 26 53 971 21 421
Utviklingskoordinator ved utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester 57 61 26 80
Leiar for utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester 57 61 26 54 415 26 416
Interkommunal samhandlingskoordinator 57 61 27 69
Utviklingskoordinator USHT Vestland ( Sogn og Fjordane)
Utviklingskoordinator oppvekst/administrasjon 57 72 61 02 951 15 161
Prosjektleiar skulefråvær 57 72 60 56
Kreftkoordinator/utviklingskoordinator USHT Vestland (Sogn og Fjordane) 57 61 28 18 948 24 254
Utviklingskoordinator barn og unge 57 61 27 50
57 61 27 01

Jobbar med: Sunnfjord næringspark, Moskog