Sunnfjord kommune

Kommunebarometeret 2022

Kommunebarometeret 2022

Kommunebarometeret er ei måling som Kommunal Rapport publiserer kvart år.

Kommunane vert rangert etter 151 nøkkeltal, på tvers av 12 ulike sektorar.

Kommunebarometeret er ikkje noko fasit på kvaliteten i kommunale tenester, men gir eit bilde på kor Sunnfjord kommune står samanlikna mot andre kommunar.

Endeleg kommunebarometer 2022 for Sunnfjord kommune  (PDF, 2 MB)