Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Sparebankstifelsen DNB løyver ti millionar kroner til å ruste opp Astruptunet. 

Det er fleire gode løysingar som kan erstatte den fysiske kontakten under koronasituasjonen.

Sunnfjord kommune har fått sin første folkehelseprofil og den syner at vi har mykje å vere stolte av i Sunnfjord kommune. 

 

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer.