Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar byggesak 57 82 87 83

Jobbar med handsaming av byggesaker og tilsyn etter plan- og bygningslova på eininga Areal- og byggesak