Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Kulturskulen

Ansatte i avdelingen Kulturskulen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulelærar piano, kyrkjeorgel 991 27 430

Rune Molvik, (piano og orgel) studerte kyrkjemusikk i Bergen med Tor Grønn (orgel) Knut Andersen og Jiri Hlinka (piano) og avslutta organiststudiet der i 1993. Sidan 1999 tilsett som kantor i Jølster prestegjeld. Frå samme årstall har han vore tilsett som instrumentlærar i piano, gitar og orgel i Jølster kulturskule og sidan 2020 i Sunnfjord kulturskule. I sin yrkespraksis er samarbeid med kor, song- og instrumentalsolistar ein del av aktiviteten. Med ei årleg gudsteneste i høve Jazz på Jølst, har samarbeid og samspel med jazz-musikarar vore ein del av oppgåva til kantor. Kantor har undervisning i instrumentopplæring som ein del av si stilling. Gjennom stillinga har ein del av arbeidet og oppgåvene vore å trekke kulturskuleelevane med i kulturlivet lokalt. Her har elevar hatt musikalske innslag ved konferansar og ulike andre samankomstar - og også i kyrkja ved spesielle anledningar som t.d. julekonsertar.