Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Førde heimeteneste, eining 2

Ansatte i avdelingen Førde heimeteneste, eining 2
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Førde heimeteneste, eining 2 57 02 12 61 915 47 838