Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Bu- og avlastingstenesta

Ansatte i avdelingen Bu- og avlastingstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar bu- og avlastingstenesta 57 61 27 22 901 50 161