Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Aktivitetseininga

Ansatte i avdelingen Aktivitetseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass. einingsleiar for aktivitetseininga 57 02 12 19 488 66 167

Ass. einingsleiar for dagtilbod til yngre deltakarar, funksjonsnedsetting, psykiatri, rus.