Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Fysio- og ergoterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 57 72 61 96 488 60 664

Arbeidsstad Skei

50% stilling Fysio- og ergoterapitenesta og
50% stilling Aktivitetseininga