Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar planavdeling 57 71 85 58

Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak