Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar planavdeling 57 61 27 17

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak