Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar delingssak 57 71 85 23

Jobbar med deling av grunneigedom etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak