Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Areal- og byggesak 57 61 27 15 414 76 710

Leiar for eininga Areal- og byggesak