Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator planavdeling 57 61 27 16

Fagkoordinator for plan på eininga areal og byggesak. Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova