Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Flatene skule

Ansatte i avdelingen Flatene skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorfullmektig/assistent SFO Flatene skule 57 72 08 24 412 42 550

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorfullmektig/assistent SFO Flatene skule 57 72 08 24 412 42 550