Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Fysio- og ergoterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar for fysio- og ergoterapitenesta 57 02 12 77 952 23 424

Kontorstad Førde