Dirigenttenester

 Sunnfjord kulturskule er leverandør av dirigentar til fleire ulike kor, korps og orkester. Vi yter tenester i heile Sunnfjord kommune.

Kontakt booking dirigenttenester

 

 

 

Sjå oppdatert liste av kor med ein av våre lærarar som dirigent nedanfor:

Artikkelliste