4. klasse "korps i skulen"

4. klasseprosjektet er eit rekrutteringstiltak for korpsa i Sunnfjord kommune.
I staden for vanleg musikkundervisning i skulen, får elevane på 4. trinnet velge instrumentundervisning med ein av kulturskulen sine lærarar.
Dei lærer då grunnferdigheiter på instrumentet (kornett, althorn, baryton eller fløyte), lærer notar og å spele i lag.

Kompetansemål 

Etter fullført 4. klasse får elevane tilbod om å starte som aspirant i næraste korps.

Sjå under for oppdatert liste over skular som er med i prosjektet 2021-2022:

  • Vassenden skule
  • Førde barneskule
  • Sunde skule
  • Slåtten skule
  • Flatene skule