Sunnfjord kommune

El-bass

Anbefalt alder:

frå 5. klasse
9/10 år

Undervisningsstader:
Førde
Sande
Vassenden
Naustdal

Skei

Skulepengar per halvår:
Elevkontingent 1.880,-

El-bass på Sunnfjord kulturskule:
Enkeltundervisning (20 min)
Undervisninga blir tilpassa den einskilde elev på det nivå han/ho måtte befinne seg på. Det vil bli lagt vekt på grunnleggande teknikk og litt teori. Speling etter notar/tabulaur, besifring, og gehør innanfor musikkstilartar som pop rock og jazz m.m. Gjennom skuleåret vert det høve til å bli med i ulike konsertsamanhengar både i og utanfor kulturskulen sin arena.
Elevar må disponere eige instrument.

Om instrumentet:
Kankje mest sett på som et band instrument (komp), men kan ofte ha solistisk rolle i stilarter innenfor pop, rock, jazz, blues m.fl.

Kostnadar:
ca. 2000,- og oppover (30.000 - 40.000,-)

Historie:
Bassgitaren ble oppfunnet av Leo Fender i 1951, i det fremdeles eksisterende selskapet Fender. De laget en bass som ble kalt Precision bass. Navnet Precision kom av at bassen hadde tverrbånd som delte inn halsen i nøyaktig tonehøyde. Dermed ble den lettere å spille rent på enn en (båndløs) kontrabass.(Finnes og som Fretless, båndløs) finnes som bl.a. som 4,5,6 strengs

Berømte personar som spelar el-bass:
Abraham Laboriel, Marcus Miller, Nathan East, Flea, Paul McCarrtney, Victor Wooten, Jack Bruce, Me'Shell NdegéOcello m.fl.

Lærarar