Slagverk

Anbefalt alder:

frå 4. klasse

8/9 år

Undervisningsstader:
Førde (mån, ons, tor)
Sande (tys)

Skulepengar per halvår:Elevkontingent 1.960,-

Slagverk på Sunnfjord kulturskule:

Som kulturskuleelev på slagverk vil ein kunne velge undervisning på eit eller fleire instrument i slagverkfamilien: trommesett, latin/cubanske perkusjonsinstrument og melodiske instrument som vibrafon og xylofon. 
Det er nødvendig å ha daglege øvingsmuligheter. Eleven øver heime mellom speletimane for å lære seg det som ein jobba med på førre speletime. 

Gjennom meistring av eit eller fleire av instrumenta skal eleven få eit betre sjølvbilde. Kunnskapen om musikk blir større. Samspel med andre elevar/ lærarar skaper den meiningsfulle ramma rundt.

Slagverk : Innhold og organisering

1. Slagverk for elever gjennom skolekorps:
Som medlem av et skolekorps har man undervisning på sitt instrument gjennom kulturskolen. Siden elevene spiller i et felles aspirantkorps der alle aspirantene fra kommunens skolekorps deltar, er undervisningen de første årene tilpasset de ferdighetene eleven trenger i aspirantkorpset og senere i sitt eget skolekorps.

Skarptromme og trommesett er instrumentene man starter med. På skarptromma skal man lære grunnleggende greps- og slagteknikk, lære å spille virvel samt enkle rytmenoter. Etter hvert tar vi til med trommemarsj.  På trommesettet lærer man de mest vanlige rytmene, periodefølelse og ikke minst hvordan starte/stoppe :-) Det er kjekt å lage egne utfyllinger på trommesettet, noe som er tøft! Perkusjonsinstrumentene er neste ut i rekken. Her lærer man å spille på alle de små instrumentene (også kalla ”risle-rasle”) som f.eks. kubjelle, shaker, guiro, triangel, tamburin, bongos, congas o.s.b.

Elever som ønsker å spille slagverk i skolekorps, må melde seg på tilbudet "slagverk", og merke av i merknadsfeltet hvilket skolekorps man ønsker å starte i.

2. Band-slagverk
Dette gjelder elever som ønsker å lære og spille trommesett for å kunne spille i band.  For nybegynnere vil hovedvekten av opplæringen skje i samspillsituasjon. Denne undervisningen er i utgangspunktet notefri.  Etterhvert som eleven blir både eldre og dyktigere vil han/hun få nye utfordringer både innen individuell- og samspillundervisning.  I sammensetningen av bandene tar vi hensyn til både musikalsk nivå og sosial tilknytning.  Bandene spiller musikk i sjangrene pop, rock og jazz og spiller jevnlig på konserter.  Kulturskolen har to trommesett til utleie det første året, men normalt må elevene disponere eget trommesett.

3.  Slagverk
Individuelt tilpasset undervisning. Starter med grunnleggende basisferdigheter på trommesett for å klargjøre til samspill med lærer/andre elever. Perkusjonsinstrumentene blir de neste man tar tak i, for å fylle ut trommesettet på låter. Et etter hvert økt fokus på stikke- og pedalteknikk gir eleven større fart og bedre kraft til å låte kult!  Dette tilbudet passer for dem som spiller i band utenom kulturskolen og som kanskje ønsker individuell perfeksjonering av teknikk m.m.  Elever må disponere eget / egne instrument(er).  Elever som ønsker dette tilbudet må melde seg på "slagverk".

Melodisk slagverk kan være et eget fokusområde for de som ønsker det. Lær å spille melodier og etter hvert akkorder. Instumentene vil være vibrafon/xylofon/marimba. Samspill med andre elever/lærer vil være sentralt. Konsertdeltakelse er normalt. 

Lærarar