Musikkterapi/ særleg tilrettelagt tilbod

Anbefalt alder:

for alle

Undervisningsstad:
Førde

Skulepengar per halvår:
1.960,- (20 min)

2.510,- (utivda undervisningstid) (anbefalt)

Vi er ein kulturskule for alle!

Elever som treng særleg tilrettelagt undervisning kan søkje her. 

Dei får då enkeltimar med enten ein av våre flinke instrumentallærarar eller vår musikkterapeut.

Husk å skriv i kommentarfeltet hvilket instrument eleven ønsker eller hvilke interesser hun/han har.

Det er også viktig for oss å vite korleis vi kan tilrettelegge for eleven.

Musikkterapi på Sunnfjord kulturskule:

Musikkterapien på kulturskulen kan føregå på mange måter ut frå kontekst og mål som vert satt opp mellom elev, lærar og føresette.

Vi gjer blant anna aktiviteter som stimulerer instrumentlæring, innspeling, songverkstad, notelæring, rytmelære og gehørtrening. Meistringskjensle vert satt i høg prioritet.

Lærarar