Sunnfjord kommune

Sommarskulen til born og ungdom 5.-10. klasse

Påmeldinga til sommarskulen i Sunnfjord kommune 2021 er open! Gratis tilbod til alle born og ungdom frå 5. - 10. klasse. All påmelding skjer gjennom friskus. Der finn du også informasjon om alle aktivitetar og anna info. I første omgang er det påmelding for veke 25 og 26. Bilde under viser ein oversikt over alle aktivitetane i sommer. Velkomen! 

https://friskus.com/.../85ec526f-2149-42b2-87b6...