Har du lyst å synge i band?

Då kan du gripe sjansen og bli med på bandøving!

Vi har faste øvingar måndagar kl. 19.00 til 20.00 i 3. etasje i den nye kulturskulen i Førde.

Vi set saman band etter alder og musikksmak.

Vend deg til

Jacob Wyrtz

474 00 943

jacob.kragelund.wyrtz@sunnfjord.kommune.no

Gratis for kulturskuleelevar!