Sunnfjord kommune

Kommuneplanen sin arealdel

Kommuneplanen sin arealdel

Vi lagar ny arealdel for heile Sunnfjord kommune! Planvedtaket er på høyring 12. januar–28. februar 2023. Du kan no seie di meining og gje merknad til planen. Vedtak i Sunnfjord kommunestyre juni 2023. Det blir åtte folkemøte i høyringsperioden.

Folkemøte om planforslaget

Saman med nærmiljøråda inviterer kommunen til folkemøte om planforslaget til kommuneplanen sin arealdel.

Alle møta blir klokka 18.00–20.00, unntatt Viksdalen som blir  klokka 19.00–21.00.

Vi håpar du kjem!

  • 26.01.23 Bygstad samfunnshus
  • 30.01.23 Viksdalen skule
  • 02.02.23 Vevring skule
  • 06.02.23 Sande skule
  • 09.02.23 Naustdal skule
  • 13.02.23 Skei hotell
  • 15.02.23 Vassenden/Gjesthalla
  • 16.02.23 Førdehuset, Festsalen

Møtet 16. februar blir strømma til Kommune-TV. 

Kontakt

Julie Daling
Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar
E-post
Telefon +47 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling, på eininga areal og byggesak.

Odd Harry Strømsli
Einingsleiar Areal- og byggesak
E-post
Telefon +47 57 61 27 15

Einingsleiar