Kommuneplanen sin arealdel

Vi lagar ny arealdel for heile Sunnfjord kommune! Kommuneplanen sin arealdel er lagt ut på ny høyring etter vedtak i formannskapet 22. juni 2023. Vi ønsker innspel frå deg. Høyringsperioden er 29. juni–3. oktober 2023.

Folkemøte om planforslaget

Saman med nærmiljøråda inviterte kommunen til folkemøte om planforslaget til kommuneplanen sin arealdel.

Innspel frå høyringa

Kontakt

Profilbilde av Julie Daling
Julie Daling
Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar
E-post
Telefon 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling

Profilbilde av Odd Harry Strømsli
Odd Harry Strømsli
Einingsleiar Areal- og byggesak
E-post
Telefon 57 61 27 15
Mobil 41 47 67 10

Einingsleiar