Sunnfjord kommune

Informasjonsmøte om Snøheia vindkraft

Informasjonsmøte om Snøheia vindkraft

Sunnfjord kommune inviterte til informasjonsmøte om vindkraft. Hydro og Eviny presenterte sine planar for Snøheia vindkraftpark. Deretter la Motvind fram sitt syn på ei slik satsing. I tillegg kom det informasjon om erfaringar med vindpark i Fitjar kommune.

Kommune-TV

Sjå videosending på Kommue-TV frå møtet.